ĐT KSK Đoàn 0914 539 023
Hotline cấp cứu 02353 776 115

Y tế sự kiện

Bệnh viện Tâm Trí Quảng Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế liên quan cho các sự kiện.
Cung cấp nhân sự Bác sĩ, nhân sự Điều dưỡng, xe cấp cứu và các trang thiết bị hỗ trợ cho các sự kiện.
Tùy vào từng sự kiện, Bệnh viện Tâm Trí Quảng Nam sẽ tư vấn cho quý khách hàng các gói dịch vụ phù hợp.