Bác sĩ thường trực 02353 776 888
Hotline cấp cứu 02353 776 115

Tìm bác sĩ

ĐẶNG THỊ QUỲNH
BS.CKI DA LIỄU
NGUYỄN NGỌC KHANG
THS.BS Phụ trách Khoa GMHS
TỐNG TRUYỂN
Bs CKI. Phụ trách Khoa YHCT&PHCN
HUỲNH THỊ DUNG
BS.CKI Phụ trách Khoa Nhi
TRẦN NGUYÊN PHÚ
Ths.Bs Phụ trách Khoa Ngoại
LÊ THỊ TRÚC
BS Khoa Nhi
NGUYỄN XUÂN VƯƠNG
BS.CKI Khoa Ngoại
VÕ VĂN CHÍNH
THS.BS Sản phụ khoa
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
BS PHỤ TRÁCH KHOA
TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
Bs CKI. Phụ trách Khoa Nội
NGUYỄN NGỌC BÁCH
BS.CKI Phụ trách Khoa Phụ sản