ĐT KSK Đoàn 0914 539 023
Hotline cấp cứu 02353 776 115

Tìm bác sĩ

VÕ VĂN CHÍNH
THS.BS Sản phụ khoa
NGUYỄN MỸ HOÀ
THS BS Trưởng Khoa Nội
NGUYỄN MINH HẢI
BS CKI Phụ Trách Khoa Cấp Cứu
NGÔ VĂN SANG
BS.CKI Phụ trách Khoa CĐHA
NGUYỄN NGỌC KHANG
THS.BS Phụ trách Khoa GMHS
TỐNG TRUYỂN
BS CKI. Phụ trách Khoa YHCT&PHCN
LÊ ĐỨC THÀNH NHÂN
THS.BS Phụ Trách Khoa Ngoại
HUỲNH THỊ DIỄM THUÝ
BS.CKII Trưởng khoa Nhi
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
BS Phụ Trách Khoa Hồi Sức - Cấp Cứu
NGUYỄN NGỌC BÁCH
BS.CKI Phụ trách Khoa Phụ sản
TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
BS CKI. Phụ trách Khoa Nội
PHAN KHANH
BS.CKI RĂNG HÀM MẶT
NGUYỄN THỊ KIM ANH
BS CKI. Khoa Nội
TÔN NGỌC HUỲNH
BS.CKI Nội khoa